Gumushaneli Sanatcilar-2

SAN, SABRİ ÖZCAN :
1326 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk ve Orta Okulu Gümüşhane'de, Öğretmen okulunu Trabzon'da bitirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden mezun oldu. 22 yıl Gümüşhane'de Öğretmenlik ve Okul idareciliği yaptı. 5. ve 7. Dönemlerde Gümüşhane'den Milletvekili seçildi. Yazmış olduğu başlıca eserleri şunlardır;
1- Trabzon Salnamelerinde Gümüşhane Sancağı
2- Rusların Gümüşhane İlinin İşgali
3- Büyük Veli Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Hazletleri
4- Aşık Hicrani
5- Gümüşhaneli Eski Şairler ve Türküler

SAYGINAR, Nursel :1959 da Gümüşhane de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane de tamamladı.Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi.Değişik okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı.Halen Ankara da öğretmenliğini sürdürmektedir.1973 yılında şiire, 1977 den sonra öykü yazmaya başladı. Şiir öykü ve derlemeleri çeşitli dergi ve gazetelerde yer aldı.1985 de “Karacaoğlan Türkülerinin Hikayeleri” yarışmasından Sadettin Nüzhet Ergun başarı ödülü, 1992 de Dilem yayınevinin anı yarışmasında başarı ödülü aldı.1993 de “Gönen Ömer Seyfettin” öykü yarışmasında üçüncü, 1998 de Türk Edebiyatı Vakfı hikaye yarışmasında birinci oldu.Çeşitli Edebiyat dergilerinin açmış olduğu öykü ve roman yarışmalarında dereceleri ve mansiyonları vardır.Başlıca eserleri: “Bebiş Yavru’nun Öyküleri”, “Benim dünyalarım”,”Kestane abi ile Kiraz”, “Çocukların Türküsü” dür.

SELÇUK, Erdoğan :1937 Gümüşhane doğumlu.Orta öğrenimini Gümüşhane ve Trabzon lisesinde tamamladı.Zıraat Fakültesinden mezun oldu.Erzurum A.Ü.Zıraat Fakültesine asistan olarak girdi.Aynı fakültede doktorasını yaptı, doçent oldu.Prof.Olduktan sonra 19 Mayıs Üniversitesine atanan Selçuk, şimdi aynı üniversitenin Zıraat Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir.Erdoğan SELÇUK’un çeşitli gazete ve dergilerde araştırma ve makaleleri yayınlanmaktadır.

SOYDAŞ, Hasan :1936 yılında Gümüşhane’nin tekke beldesinde doğmuştur.1948 yılında kendi köyü olan Tekke de İlkokulu bitirdikten sonra öğrenim görme imkanı bulamamış ve uzun yıllar gurbet hayatı yaşamıştır.Gurbette geçen yılları, sıla hasreti, çeşitli sıkıntılar, gördüğü çeşitli haksızlıklar şiir yazma yeteneğini beslemiş ve geliştirmiştir.Şiirlerini daha çok 11 li hece ölçüsüyle yazmıştır.Şiirlerini irticalen söylemektedir.Çevresine saz çalan olmadığı için saz çalmayı öğrenemedi.Şiirlerini Gönül Bağımdan (1991)” adlı kitapta bir araya getirmiştir.

TİMURHAN, Akif (Aşık Zevraki) :1923 yılında Kelkit in Gelinpertek köyünde doğdu.Şiirlerinde zevraki mahlasını kullanmıştır. İlkokulu Gümüşhane Fevzipaşa İlkokulunda bitirdi.Küçük yaştan beri şiir yazmaktadır. Duygu ve düşüncelerini şiirle aktarmada rahat ve başarılıdır.Sosyal hayatla ilgili yergi şiirlerinin yanında dini ve tasavvufi şiirler de yazmıştır.Şiirlerinde Lirizm ön plandadır.Ticaretle uğraşmaktadır.Şiirlerini irticalen söyleyen şair, kafiyenin ahenginden azami derecede yararlanmıştır.Şiirlerinden birkaç örnek;

TEMEL, Hasan :1941 yılında Kelkit de doğdu.İlk ve orta öğreniminden sonra Hukuk Fakültesin den mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptı. Şimdi noter olarak hizmet vermektedir.Hasan Temel gençlik yıllarından beri şiir yazmakta. Şiirlerinin bir kısmı Kelkit çayı ve Kuşakkaya gazetelerinde yayınlandı.Hasan Temel doğaya aşık bir şair.Şiirlerinde yeşil bitki örtüsünün, dağların özel bir yeri vardır.

TOZLU, Necmettin : 1945 Gümüşhane doğumlu.Ankara Yüksek öğretmen okulu eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdi.Erzurum A.Ü. Pedagoji asistanı oldu.İ.H. Baltacıoğlu nun Eğitim sistemi üzerindeki araştırmasıyla doktorasını verdi. Michigan Üniversitesinde araştırmalar yaptı. Eğitim Felsefesi dalında doçent oldu.Yüzüncü yıl Ün.Fen-Ed.Fak.Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve aynı Üniversitede Prof oldu.”Eğitime Giriş”, “Eğitim Felsefesi”, “Kültür ve Eğitim tarihimizde yabancı okullar”, “Orta öğrenimde öğrenci başarısının değerlendirilmesi”, “Eğitim problemlerimiz üzerinde düşünceler” konularında eser verdi.Aşık Nuri Baba üzerine bir inceleme kitabı vardır.100. yıl Üniversitesinde görevini sürdürüyor.

TUĞLU, Turan :1935 yılında Kelkit de doğdu.İçinde bulunduğu şartlar orta öğreniminden sonra hayata atılmasını zorunlu kıldı.1955-1967 yılları arası memuriyet yaptı, serbest çalıştı, askerlik görevini de bu arada bitirdi.1956-1961 arasında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarını “ Bir Avuç Çağala” adlı bir kitapta topladı.20 Haziran 1967 yılında Kuşakkaya gazetesini kurdu.Halen bu gazetenin sahibi ve yöneticisi olarak gazeteciliği sürdürmekte.Turan Tuğlu, Kuşakkaya da yayınlanan yazılarından ötürü Fıkra, Makale, Araştırma, Yerel haber dallarında Basın Yayın Genel Müdürlüğü özendirme yarışmalarında ödüller aldı.Tuğlu, Gümüşhane deki sosyal ve kültürel alanlardaki etkinliklere katkı sağlamayı sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜOĞLU,O.Nabi :1922 yılında doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesini imkansızlıklar yüzünden yarıda bıraktı.Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi.Uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptı.Şiirlerini Yücel, Kaynak, Yeni ufuklar, Varlık dergileriyle hakimiyet gazetesinde yayınlandı.Yalnızlık, yoksulluk, ümitsizlik ve hoşgörü temalarını işledi.Şiirlerini memleket (1961) adlı kitapta bir araya getirdi.1969 yılında öldü.

ÜLKER, Talat : 1963 yılında Gümüşhane İline bağlı Keçikaya köyünde doğmuştur.İlkokulu köyünde, ortaokulu kale nahiyesinde, liseyi Gümüşhane lisesinde okumuştur.1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ed.Bölümünü .bitirmiştir.Muş ve Gümüşhane de öğretmenlik yapmıştır. 1992 yılında K.T.Ü.Gümüşhane Meslek Yüksek Okuluna Türk Dili Okutmanı olarak geçmiştir. Yazı hayatını Kurultay, Milliyetçi Hareket gazeteleriyle Ülkü Ocağı dergisindeki yazılarıyla sürdürüyor.Şiirlerinde hem hece veznini hem de serbest ölçüyü başarıyla kullanmıştır.Geleneksel şiirlerimizle modern şiirin sentezini yapmıştır.Şiirlerinde aşk, yalnızlık, özlem, gurbet, ayrılık, tasavvuf, şehir, ölüm temalarını işlemiştir.Kırkıncı kapı adını taşıyan ilk şiir kitabı 1997 yılında ötüken yayınları arasında yayınlanmıştır.

YAPAR, Zülfikar :1954 yılında Gümüşhane nin keçikaya köyünde dünyaya geldi.Gümüşhane öğretmen okulundan mezun oldu.1988 yılında Açık öğretim Fakültesi Eğitim Önlisans programını bitirdi Şiirleri bizim Anadolu, Hergün, Millet, Ortadoğu, Yeni düşünce, Kuşakkaya, Demokrat Gümüşhane gazetelerinde yayınlandı.Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaktadır.Çile, aşk, ülkü,özlem, edep,zamanın kötülüğü konularını ağırlıklı olarak işlenmiştir.Kendine has bir imaj dünyası ve üslubu vardır.Halen Gümüşhane de öğretmenlik yapmaktadır.Şiirlerini “Şafak Türküsü” ve “Çivinin İki Yüzü” adlı kitaplarda bir araya getirmiştir.

YENİÇERİ, Hüseyin : Şiran doğumludur.İktisadi ve Ticari bilimler Fakültesini bitirdi.Ankara da öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.Yayımlanmış eserleri; “Namık Kemal de Vatan Teması”, “Kalyopi nin Yeri” ve “Ahmet Mithat ın Hikayeciliği”.
YENİÇERİ, Özcan :Şiran doğumludur.Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Yayınlanmış eserleri; “İşletmelerde Yönetim”,”Fonksiyonel Analiz”, “İşletme 2.Örgütlerde Çalışma ve Yabanılaşma”.

YILDIZ, Cemil : 1931 yılında Şiran İlçesine bağlı Seydibaba köyünde doğmuştur.İlkokulu köyünde okudu.Bir süre çobanlık yaptı.İstanbul da inşaatlarda çalıştı.1955 yılında şiir yazmaya başladı.Bu şiirlerden bir kısmı Kuşakkaya gazetesinde yayınlandı.Şiirlerini halk şiiri geleneğinde sürdürdü.İnsanı, doğayı, iyilikleri, kötülükler işledi şiirlerinde.1955 yılında öldü.